Nový občanský zákoník (NOZ)

Zajištění právního poradenství pro potřeby SVJ

Nový občanský zákoník NOZ 89/2012 Sb vstoupí v platnost a účinnost 1.1.2014. Věděli jste, že od 1.1.2014  musí SVJ?

  •  § 1178 Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.
  • § 1179 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

 Buďte připraveni na tuto změnu. S naší internetovou aplikací iPartner Vás nic nezaskočí.

 

FAQ

Jaké jsou práva a povinosti vlastníků?

Co znamená nově vlastnictví jednotky?

Ohlašovací povinost vlastníků?

Příspěvky na správu nemovitosti?

Převod jednotky a závazky?

Nově: Společenství vlastníků znamená?

Stanovy SVJ dle nového občanského zákoníku. Jaké jsou změny?

Kdo může být ve výboru SVJ?

Jaké má kompetence SVJ?

Jaké jsou pravidla pro hlasování shromáždění?

Hlasování mimo shromáždění?