Ekonomická činnost

Činnosti zajišťované v ekonomické oblasti správy nemovitosti

  • Vedení účetnictví SVJ v souladu s platnými předpisy.
  • Evidování výnosů a nákladů SVJ za daný kalendářní rok.
  • Zpracování daňového přiznání SVJ, vyplývá-li povinnost mandanta podat daňové přiznání z právních předpisů.
  • Umožnění výboru SVJ kontrolu finančního hospodaření s prostředky SVJ, kdykoli o to požádá.