Hlasování shromáždění SVJ

Jistě jsi už také zažili, že shromáždění vlastníků bylo rozpuštěno dříve, než vůbec pořádně začalo. Problémem současné situace a právní úpravy bylo, že shromáždění se nesešlo ve usnášeníschopném počtu. V dnešní podobě zákon upravuje různá kvora pro přijetí usnesení podle toho, o čem se hlasuje, což je problém, protože řada vlastníků se shromáždění neúčastní.

 

Nový občanský zákoník nemění kvorum nutné pro to, aby shromáždění bylo usnášeníschopné. Bude i nadále třeba, aby byli přítomní vlastníci, kteří mají většinu hlasů podle podílů.

 

Nově ale k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí bude stačit souhlas většiny hlasů přítomných.

Nově bude také možno kvórum pro rozhodnutí stanovami zvýšit.