Jaké má kompetence shromáždění SVJ?

Kompetence shromáždění

Některé kompetence shromáždění jako nejvyššího orgánu se zužují a jiné zase rozšiřují.

Rozšíření kompetencí: určení výše zálohy za služby bude nyní v kompetenci shromáždění, nikoliv statutárního orgánu. Shromáždění bude mít kompetenci uzavřít smlouvu o úvěru. Shromáždění si bude moci určit osobu zajišťující některé činnosti správy.

Zúžení kompetencí: nejméně významné opravy a stavební úpravy jsou novým občanským zákoníkem vyňaty z kompetence nejvyššího orgánu, pokud náklady na ně nepřevýši částku určenou nařízením vlády, pokud stanovy neurčí jinak.