Kdo může být ve výboru SVJ?

Volené orgány společenství

K hlavním novinkám patří, že členem kteréhokoli voleného orgánu, tedy například výboru, se může stát nejen člen společenství, tedy vlastník bytu či nebytového prostoru, ale nově i „cizí“ osoba. Podmínkou je, že tato osoba je svéprávná (věk 18 let) a bezúhonná ve smyslu předpisu upravujícího živnostenské podnikání a že to stanovy nezakazují.

Tato úprava plynoucí z nového občanského zákoníku si slibuje přivést do orgánů společenství více profesionálů. Je ale nutné počítat i s tím, že "cizí" osoba poskytující společenství své know-how v určitém oboru si za svou práci ve voleném orgánu společenství nechá řádně zaplatit.

NOZ na rozdíl od dnešního zákona o vlastnictví bytů nijak nepředepisuje, kolik členů má mít výbor společenství ani délku jeho funkčního období. Obojí se řídí stanovami. Pokud stanovy délku funkčního období neupravují, je pětiletá.

 

Nevíte si rady s vytvoření výboru SVJ a se svoláním valné hromady SVJ? Poradíme vám