Nově: Společenství vlastníků

Nově se nyní výslovně uvádí, že ve věci správy domu se jedná i o správu pozemku. Zákon nyní výslovně stanoví, že správou je i provádění stavebních úprav společných částí nemovité věci, pokud nejsou v režimu smlouvy o výstavbě, tedy pokud jejich účelem nebude zřízení nebo změna jednotek.

I když to zákon výslovně neuvádí, společenství vlastníků je podle většinového výkladu zákona totožné se stávajícími společenstvími vlastníků jednotek (SVJ). Jako dosud bude povinně vykonávat část vlastnických práv bytových spoluvlastníků. Novým termínem užitým v novém občanském zákoníku je částečná nesvéprávnost spoluvlastníků. Jedná se o omezení v jednání, protože nebudou moci ve věcech správy právně jednat jinak než prostřednictvím společenství.

Kompetence společenství budou nadále více omezeny. Společenství bude mít například zákaz podílet se i nepřímo na činnosti podnikatelů, zajistit dluh jiné osoby, hradit její závazky či podílet se na její ztrátě.