Právní a účetní poradenství v oblasti nemovitostí

Právní a účetní poradenstvíPoradenství v oblasti správy nemovitostí

Náš právní zástupce specializující se na bytovou problematiku vám poradí

  • problematika týkající se stavebního zákona
  • problematika vedení účetnictví bytových a nebytových prostor včetně SVJ
  • příprava smluv, stanov
  • notářský zápis

 

Zajištění právního poradenství pro potřeby SVJ

Nový občanský zákoník NOZ 89/2012 Sb vstoupí v platnost a účinnost 1.1.2014. Věděli jste, že od 1.1.2014  musí SVJ?

  •  § 1178 Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.
  • § 1179 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

 Buďte připraveni na tuto změnu. S naší internetovou aplikací iPartner Vás nic nezaskočí.

 

Informační systém iPartner

Pro členy společenství vlastníků, členy družstva nebo majitele domu je zpřístupněn informační systém iPartner,  kde je umožněn on-line náhledu do operativní evidence. Zde jsou uvedeny předpisy záloh, přehled plateb, vyúčtování, odečty měřidel a náklady na provoz a údržbu domu vždy on-line. Výbor společenství navíc získá obdobný přístup i do účetnictví.

Aplikace iPartner - on line náhled do operativní evidence