Převody jednotek vlastníků a dluhy

U existujících jednotek bude platit, co se týče formy převodu, dosavadní úprava. Podle nové úpravy plynoucí z nového občanského zákoníku se bude posuzovat obsah převodu. Nově přecházejí na nabyvatele jednotek i dluhy převodce vůči společenství. Jedná se však jen o dluhy po splatnosti. Společenství pro přechod dluhů vydá zvláštní potvrzení o jejich rozsahu.