Pro SVJ-společenství vlastníků

Společenství vlastníků (SVJ)

Dle zákona č.103/2000 Sb. §9 odstavce (3) "Společenství vlastníků vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků ..." 

Nabízíme Vám pomoc při cestě od zákonného vzniku přes svolání shromáždění vlastníků, ustanovující schůze včetně nezbytného notářského zápisu, volbu výboru, předsedy, schválení stanov až po zápis společenství vlastníků do obchodního rejstříku.

Podrobněji popis nabízených služeb pro SVJ naleznete:

 Udělejte i Váš domeček veselým

Informační systém iPartner

Pro členy společenství vlastníků, členy družstva nebo majitele domu je zpřístupněn informační systém iPartner,  kde je umožněn on-line náhledu do operativní evidence. Zde jsou uvedeny předpisy záloh, přehled plateb, vyúčtování, odečty měřidel a náklady na provoz a údržbu domu vždy on-line. Výbor společenství navíc získá obdobný přístup i do účetnictví.

Aplikace iPartner - on line náhled do operativní evidence