Vlastnictví jednotky

Dosud platilo, že bytové vlastnictví je také typem spoluvlastnictví. Toto spoluvlastnictví je založeno na vlastnictví jednotek definovaných jen prostorově (místnosti nebo jejich soubory). K těmto jednotkám pak neoddělitelně patří spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Jeho součástí není pozemek, ten tvoří další samostatný objekt. (přesné znění v § 1 BytZ).

Nověnení jednotka definována jen prostorem bytu, ale spojením prostoru se spoluvlastnickým podílem na společných částech celé nemovité věci (domu a zpravidla pozemku). Předmětem vlastnictví u nové jednotky je tedy vždy jen reálný prostor (byt) společně s ideálním podílem na nemovité věci (domu a pozemku). To obojí dohromady tvoří jeden předmět vlastnictví. (přesné znění §1158 - 1159 NOZ)

Nově je možné určitou část domu přenechat některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání. Rozdíl je v tom, že dříve se omezení užívání některých částí domu pro všechny vlastníky jednotek týkalo jejich vlastnictví, nově jde pouze o užívání takových společných částí.

Spoluvlastnictví jednotky bude moci být zakázáno. Pokud však bude povoleno, bude třeba,a by spoluvlastníci pro jednání se společenstvím či správcem zmocnili zástupce.