News

Zaklecování kontejnerů na odpad od 1.7.2024 - důležité informace

23.05.2024

Dobrý den,

jednala jsem dnes s kolegyní paní Šnajdrovou z odboru výstavby ohledně změn, které přinese účinnost nového stavebního zákona od 1.7.2024 a to v souvislosti se zaklecováním kontejnerů na směsný odpad. Jestliže jste nádoby na směsný odpad zaklecovali nebo o zaklecování neuvažujete, text se Vás dále netýká a můžete tento e-mail vymazat.

 

Ukazuje se, že změna stavebního zákona pro tento typ staveb přinese značné komplikace. Rozhodla jsem se po dohodě s kolegyní Vás na tuto skutečnost upozornit, protože vím, že řada bytových domů o zaklecování stále uvažuje a proto považuji za vhodné i v souvislosti s uplynulými debatami se zástupci mnohých bytových domů Vás informovat o těchto změnách.

 

Nyní zaklecování kontejnerů na směsný odpad podléhá územnímu souhlasu = jednoduché řízení trvající měsíc, předkládá se zjednodušená dokumentace.

Od 1.7.2024 bude tento záměr posuzován dle nového stavebního zákona, a dle typu stavby bude podléhat povolení, tudíž se povede stavební řízení, jehož lhůta bude jistě delší než 30 dní a k němu je potřeba doložit projektovou dokumentaci.

 

Jak už několikrát zaznělo, jednak v Novinách Prahy 12, tak na webových stránkách Prahy 12 (Odpady: Praha 12), ale i na besedě o odpadech, která proběhla v dubnu loňského roku, k dosavadní žádosti o územní souhlas je třeba doložit jednoduchý návrh vizualizace s rozměry (délka x šířka x výška), zákres klecového stání do katastrální mapy s kóty a odstupy od okolních pozemků příp. staveb, popis záměru včetně údaje, o jaký se bude jednat materiál a technické provedení, zda-li se bude zasahovat do zeleně, jak bude nakládáno s odpady ze stavební činnosti, případně jestli se mění odtokové poměry. Tyto náležitosti je nutné doložit k žádosti o stanovisko jednak na odbor životního prostředí a odbor dopravy. Další možné dotčené instituce naleznete pod výše uvedeným odkazem. Pakliže Váš bytový dům není vlastníkem dotčeného pozemku, je potřeba doložit také souhlas vlastníka pozemku.

 

Pokud bude žádost o územní souhlas podaná nejpozději do 30.6.2024, bude postupováno podle současně platného (tedy starého) stavebního zákona.

 

Hezký den.

 

Ing. Martina Kašparová

oddělení životního prostředí

odpadové hospodářství  

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

tel.: + 420 244 028 504

kasparova.martina@praha12.cz; www.praha12.cz

Home

Sign in

Login
Password
Remember me

iPartner